Cardinal Theme

معرفی گروه

معرفی گروه اوقات فراغت دانشگاه علم و فرهنگ

اوقات فراغت از مقوله‌های مهمی است که در حوزه برنامه‌ریزی آن، کار مطالعاتی چندانی نشده است در حالی که کشورهای پیشرفته در زمینه اوقات فراغت، برنامه‌ریزی‌های دقیقی دارند.

با توجه به تعطیلات فراوان و فعالیت‌های غیررسمی اقشار مختلف جامعه، ضرورت استفاده بهینه از این اوقات نمود پیدا می‌کند؛ چراکه برای رسیدن به اوقات فراغتی خوب به مدیریت علمی و دقیق نياز است و در این راستا ضرورت ایجاد رشته مدیریت اوقات فراغت پیش از پیش احساس می‌شود.

اهداف:

تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت آموزش، پژوهش و مدیریت درامور مربوط به اوقات فراغت،

تربیت نیروی انسانی براي سیاستگذاری در سطوح برنامه‌ریزی کشور در امور مربوطه

همچنین تقویت بینش علمی و سامان‌یافته نسبت به بهره‌مندی بیشتر از اوقات فراغت و استفاده بهینه از این اوقات